İslahiyede, geniş ve sulu bir ovası bulunmaktadır. Bölgemizde geniş bir ürün yelpazesi bulunmasına rağmen, en bölgeye has tadı ile yetişen en önemli ürünler, biber ve üzümdür.

ACININ TATLI ADI

Kırmızı biber, bölgemizde hemen hemen bütün yemeklerimizde kullanılan ve milli sayılabilecek bir ürünümüzdür. Acı olmasına rağmen sabah kahvaltılarında bile kızartılarak iştahla yenilebilmektedir.

Bünyesinde taşıdığı vitamin ve mineraller açısından tıp alanında da mucizeler gerçekleştirilmektedir.

Örneğin; kandaki yağları yakar, basınç oranını arttırıp kalbi güçlendirir. Basur hastalığı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve hatta mide ülserini bile iyileştirici özelliğe sahip olduğu da söylenilmektedir.

Tıp alanındaki bu mucizeler biberin içerisinde yoğunlukla bulunan, başta C vitamini olmak üzere, A, B, P vitaminleri, protein, fosfor, karbonhidrat, demir ve benzeri kimyasal yapıdan kaynaklanıyor olsa gerektir. Sağlık açısından böylesine önemli bir besin kaynağı olan kırmızı biber, İslahiye’mizin önemli ürünleri arasında yer almaktadır.

Türkiye’de özellikle İslahiye olmak üzere Nurdağı, Kilis, Pazarcık ve Türkoğlu yörelerinde yetiştirilmektedir.

Bölgedeki klasik biber işletmelerinden farklı, iç mekanları zemin karo plaka, duvarları birinci sınıf fayans kaplı bir ortamda insan gücünü en aza indiren tamamen modern makinalarla üretim yapılmaktadır.

Bu işletmelerin içerisine giren herkes ayakkabısını çıkarıp dezenfekte edilmiş temiz ayakkabılar giymek zorundadır. Ayrıca kalite açısından da son derece bilimsel bir şekilde çeşitli deneylere tabi tutularak işlenmektedir.

Ülkemizde sadece İslahiye ilçesinde üretilen, sanayiye yönelik acı kırmızı biber, ülkenin iç gereksinimini karşıladığı gibi dışarıya da satılmakta ve önemli bir döviz kaynağı oluşturmaktadır. Ancak neyazık ki işlenmiş biber ticaretindeki Türkiye’nin patı %3’tür.

İslahiye ilçesi ile özdeşleşmiş olan acı kırmızı biberin yetiştiriciliğinde çok önemli sorunlar bulunmaktadır. Burada sorunları tartışmayı anlamsız bulmaktayız. Sorunları tek tek çözüp, dünya pazarında layık olduğumuz yere gelmek temel amacımız olmalıdır.

Halen ilçemizde yetiştirilen acı kırmızı biberimizin dünyada ünlü olduğu bilim adamlarımızca ifade edilmektedir.Nedenini de toprak yapısı, hava koşulları vs. ile izah etmektedirler.

Piyasada her ne kadar Kahramanmaraş biberi olarak bilinmekte ise de, önemle belirtiyoruz ve diyoruz ki; acı kırmızı biber sadece İSLAHİYE’de üretilmektedir. Artık Kahramanmaraş topraklarının biber üretimine elverişli olmaktan çıkmış olması nedeniyle, üretim terk edilmiştir. Kısmen imalat Kahramanmaraş’ta yapılmaktadır. Daha ziyade ithal biber kullanmaktadırlar. İslahiye’de üretilen biberlerimizi kendimiz modern tesislerimizde en iyi koşullarda imal ediyor ve piyasaya arz ediyoruz.

KIRMIZI BİBERİN TIPTAKİ MUCİZELERİÜlkemizin hemen hemen bütün bölgelerinde yetiştirilen biber, genellikle İslahiye, Nurdağı ve Türkoğlu bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Bu nedenle iç ve dış piyasalarda bölgenin ticari karakteri üzerinde önemli rolü olmamaktadır.

Ülkemizde kültürel değerlerimize de yansıyan kırmızı biber soframızda taze olarak kullanıldığı gibi kurutulup, temizlenip toz veya pul olarak da kullanılmaktadır. Özellikle pul biber sağlık açısından son derece önemli değerlere sahiptir. İçerisinde tohumu (çekirdeği) olmayan sade yaprak olarak yemekler üzerine serpilip yenildiği taktirde, halk arasında da yaygınlaşan çok önemli faydalar sağladığı bilinmektedir. Bunlardan birkaç tanesini sıralarsak;

Kandaki yağları yakar, basınç oranını arttırıp kalbi güçlendirir.

Saf yaprak biber çiğ köftede kullanılıp yenildiği taktirde basur hastalığını iyileştirir.

Yine yemeklerin üzerine dökülüp yenildiği zaman ülserli mideleri adeta kaynak yaptığı söylenmektedir. (Gülhane Hastanesi Doktorlarından Prof. Dr. Hamit Işıklar) İştahı açtığı gibi, şeker hastalığı için de çok yararlı ve iyileştirici bir besindir.

Bünyesindeki bir takım kimyasal maddelerin kuvvet macunu özelliğinde olmasından dolayı seks gücünü arttırıcı bir özelliğe sahiptir. Çeşitli ilaç yapımında da kullanılmaktadır.

Tıp alanındaki bu mucizeleri yapılan bir takım bilimsel araştırmalarda da görmek mümkündür. Örneğin; 100 gr. Biber, 90 – 92 gr. Su, 20 gr. kalori verir. Ayrıca 1 gr. protein, 0.1 gr. yağ, 4 gr karbonhidrat verir. Yine 100 gr. biber içerisinde 3.500 gr. Avitamini, 21 mg. B vitamini, 84 mg. B2 vitamini, 88 mg. Cvitamini bulunur. Sebzelerde ender olarak bulunan P vitaminine ancak biberde rastlanır. P vitamini kan dolaşımını uyarır, kan basıncını ayarlar.

Sağlık açısından böylesine önemli bir besin deposu olan kırmızıbiberin Türkiye’de özellikle İslahiye, Nurdağı, Pazarcık, Türkoğlu ve Kilis bölgelerinde yaygın olarak ekimi yapılmaktadır. Yakın bir gelecekte ihracı yapılacak ürünler arasına girmesi kaçınılmaz olan bu ürünümüz, çağdaş yöntemlerle üretimi ve pazarlanmasını ümit ediyoruz.

Biber Solanaceae familyasından, Capsicum cinsinden bin yıllık kültür bitkisidir. Kırmızıbiber Capsicum annum türü olarak bulunmaktadır. Biberin birinci anavatanı Meksika, Şili, Peru ve Orta Amerika, ikinci anavatanı Hindistan ve çevresidir. Capsicum annum türündeki biberler 2n=28 kromozomludur.

İslahiye’mizde 1500 hektar alanda ekilmekte, dört bin ton civarında üretim yapıldığı tahmin edilmektedir.

Kaynak ; http://www.kanaatbiber.com.tr/

 

ÜZÜM ;


Familyası: Üzümgiller (Vitaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Türkiye’nin çoğu yeri.

Tarihçesi M.Ö. 5000 yılına kadar dayanır. Anavatanı Anadolu’yu da içine alan Küçük Asya denilen, Kafkasya’yı da kapsayan bölgedir. Diğer meyvelerle kıyaslandığında en fazla çeşide sahip olan türlerden biridir. 10.000’nin üzerinde üzüm çeşidi bulunduğu tahmin edilmektedir. Anavatanı Anadolu olan çeşitler 1200’ün üzerindedir. Bunların 50-60 kadarının ekonomik üretimi yapılmaktadır.

Asmanın meyvelerine verilen isim.. Üzümler genellikle asmada yetiştirilir. Hemen hemen her toprakta yetişir. Fakat bakımı zordur. Aksi halde külleme vs. gibi hastalıklar olur. Verim ve düşer. Üzümün şekli, rengi ve büyüklüğü çeşitlerine göre değişir. Çekirdekli veya çekirdeksiz cinsleri vardır. Olgun üzüm meyveleri yeşil, sarı veya mor renklerde olabilir. Memleketimizde üzüm çeşitlerinin başında razaki, çavuş, kürt, müşküle, misket, keçi memesi, çekirdeksiz, yapıncak gelir.

Memleketimizde üzümler çeşitli gâyelerle yetiştirilir: 1) İhrâcât yönünden oldukça önemli olan kurutmalık üzümler, 2) Yemeklik üzümler, 3) Şıralık üzümler, 4) Şaraplık üzümler.