"Adına Bir Çizik Çektim" Türkü Sözü

Yalanla yeminle nara yaktığım
Sözlerini bile bile unuttum
Usanmazdım saatlerce baktığım
Gözlerini bile bile unuttum
Unuttum adına bir çizik çektim

Sana çok bağlıydım ümidim vardı
Onun için bu can sana yalvardı
Ömrümün üstünde yıllar yol aldı
İzlerini bile bile unuttum
Unuttum adına bir çizik çektim

Yüreğime kazdım senin adını
Ben almadım alan alsın tadını
Terkeyledim en sevdiğim kadını
Yüzlerini bile bile unuttum
Unuttum adına bir çizik çektim

                                  AŞIK NURŞANİ

 


"N’oldu Bize (Hem Ağlardık)" Türkü Sözü

Hem ağlardık hem gülerdik
Acı tatlı günler gördük
Bir an ayrılmayız derdik
N’oldu birdenbire bize

Aşkımızla yanıp tüttük
Tek bir yolda gelip gittik
Kime ne kötülük ettik
N’oldu birdenbire bize

Bize vuran kötü vurdu
Yüreğinde varmış kurdu
Bunca derdi gamı verdi
N’oldu birdenbire bize

Dünya önü sonu yalan
İnat edip var mı kalan
Nice insan vardı yılan
N’oldu birdenbire bize

Nurşani’ye nazar oldu
Basiretsiz pazar oldu
Yaşam sanki mezar oldu
N’oldu birdenbire bize

                             AŞIK NURŞANİ

 

"Yardan Haberiniz Var Mı" Türkü Sözü


Ben sılayı sılasız da yaşarım
Yarden haberiniz var mı dağlar
Aşkıyla gezmişim bunca diyarı
Yarden haberiniz var mı dağlar

Eşim dostum aşiretim sılada
Kuzularım meleşir mi yaylada
Bilir misin usul boylu nerede
Yarden haberiniz var mı dağlar

Duydum düz ovayı çimen bürümüş
Boztepe’nin karı erken erimiş
Gurbet elin ayrılığı zor imiş
Yarden haberiniz var mı dağlar

Nurşani’nin nuru doğmaz başına
Hasret oldum toprağına taşına
Gündüz hayalime gece düşüme
Yarden haberiniz var mı dağlar

                               AŞIK NURŞANİ

 

"Ana Yasamız Baba Yasamız" Türkü Sözü


Emretti Kenan Paşa yeni bir anayasa
Oy vermeyen hapise oy vermeyen Kudüse
Aneee yasamız babooo yasamız
Oy verdik ki asanız he dedik ki asanız

Washington emir etti iş verenler diretti
Aldı kaçtı üretti
Anaaa yasamız babooo yasamız
Oy verdik ki asanız he dedik ki asanız

141 142 beni de yardı belki
Öyle kanlı yasa ki
Anaaa yasamız babooo yasamız
Oy verdik ki asanız

Der Nurşani bu yasa hangi ülkeden ise
Gel gör çürümediyse şahın yasası
Somozo yasası Evren ana yasası
Torur patron kasası

                              AŞIK NURŞANİ

 

"Ağlatma Gelem" Türkü Sözü

Etme Kurban Olayım Dost
Ağlatma Gelem Gelem
Tutup Elim Kollarımı
Bağlatma Gelem Gelem
Yarama Boşa Melhem
Sürme Kar Etmez Dost Dost

Bir De Sen Çektirme Yeter
Sevdan Bende Yanar Tüter
Cehennem Narından Beter
Ağlatma Gelem Gelem
Yarama Boşa Melhem
Sürme Kar Etmez Dost Dost

Nurşeniyem Bu Töremi
Yakanlar Yaktı Çıramı
Sinemde Gizli Yaramı
Kanatma Gelem Gelem
Yarama Boşa Melhem
Sürme Kar Etmez Dost Dost

                              AŞIK NURŞANİ

 

Barışak (Barak)


Gözlerin kan kokar yüreğin taştan
Sen çıkardın beni ilk defa baştan
Sonunda galipsin sen bu savaştan
Pes eyledim gel de n’olur barışak

Yüreğime ateş koydun yanıyor
Beni gören deli olmuş sanıyor
Bayram geldi alem gülüp oynuyor
Yas eyledim gel de n’olur barışak


                             AŞIK NURŞANİ

 

"Ben Gönlümde Gamı Yası" Türkü Sözü


Ben gönlümde gamı yası kaldırdım
Ağlar mıyım güler miyim bilemem
Bunca ömrü dost uğruna soldurdum
Pişman olup yılar mıyım bilemem

Ne saray istedim ne de köşkünü
Sakladım içimde onun aşkını
Olmadım bir zaman varlık düşkünü
Bundan sonra diler miyim bilemem

Bence bir manası vardır sözümün
Ancak beni yakar narı özümün
Düğün bayram olsa iki gözümün
Yaşlarını siler miyim bilemem

Bazen derya oldum bazen göl gibi
Bazen sulu toprak bazen çöl gibi
Kır bayır başında açan gül gibi
Açıp açıp solar mıyım bilemem

Nurşani’yem derler nedir telaşın
Bir başına yapayalnız dolaşın
Ömür geldi geçti bitmez dalaşın
Saçlarımı yolar mıyım bilemem

                              AŞIK NURŞANİ

 

"Beter İmiş Aşkın Narı" Türkü Sözü


Beter imiş aşkın narı
Yandım yanacağım kadar
Her güzelin cilvesine oy oy
Kandım kanacağım kadar

Hemi yaktı hem üşüttü
Onca yükünü taşıttı
Temmuzda beter kış etti oy oy
Dondum donacağım kadar

Nurşani’yim taşladılar
Kemirmeye başladılar
Etrafımı haşladılar
Yandım yanacağım kadar

                     AŞIK NURŞANİ

 

"Bilseydim Gelmez İdim Düğüne" Türkü Sözü


(ah) Bilseydim gelmez idim düğüne
(Medine’m düğüne)
Gördüm güzelleri de yüreciğim gaynıyo
(Ben nedeyim)
Kötüler de gurban olsun boyuna
(Anan öle boyuna)
Bir ben değil de bütün alem yanıyo

Vardım gezdim obasını elini
Eller aldı saramadım belini
Sordum sual ettim Molla Ali’nin gelini
Güllerini bir kötü oğlan gokluyo (ben nedem)

                                      AŞIK GÜL AHMET YİĞİT

 

"Bu Sabah Da Geçti" Türkü Sözü


Bu sabah da geçti posta gelmedi
Mektubunu bekliyorum her sabah
Ömre dayan dedim daha yılmadı
Kapıları yokluyorum her sabah

Nurşani’yem derdim inmez yarıya
Güneş gerek karlı dağlar eriye
Gam kervanım yola düşmüş nereye
Gam yükünü yüklüyorum her sabah